MEMSport

Richtlijnen MEM bekend

Na de nodige organisatorische problemen gaat de MEM door in 2018.

Ons werden hierover de nodige informatie en toelatingsvoorwaarden gestuurd.

De organisatoren stellen minimumeisen aan de deelnemers, deze zijn in de bijgevoegde PDF te vinden: MEM_Guidelines