Sport

Examen sportjury licenties

Op 21 en 22 september 2018 organiseert FEIF een examen om de sportjury licenties te behalen.
Dit vindt plaats op het Kronshof te Duitsland. Er kan zowel examen gedaan worden voor nationaal jurylid, als voor internationaal jurylid.

Deze examens bestaan uit:

  • schriftelijk theorie examen
  • mondeling theorie examen
  • een praktijk examen

FEIF vraagt om enkel kandidaten te sturen met genoeg ervaring als jurylid en als trainer/instructeur.
Kosten zijn volledig voor eigen rekening. Dit is enkel het examen, geen cursus of dergelijke. Indien je meer informatie wenst of je wenst je aan te melden kan dit via info@bsijp.be.
LET OP! Aanmelden kan ten laatste op 17/05/18.

Kristof Van Looy
Sportcommisaris
BSIJP vzw / SBCI asbl