Administratief

MEM 2018 selectieprocedure

Van 9 tot 12 augustus 2018 vind in St. Radegund (Oostenrijk) de Midden-Europese Kampioenschappen (Mem) plaats. Hiervoor kunnen wij voor België ook een aantal selecties uitzenden. In principe worden alle A- en B sport proeven uitgeschreven, en er word gereden in 2 leeftijdsklassen: Volwassenen, en Young riders (16 tot 21 jaar).

Om als ruiter in aanmerking te komen om door het BSIJP uitgezonden te worden dient men aan enkele voorwaarden te voldoen:
– Het huidige en voorgaande jaar lid te zijn van het BSIJP
– Te beschikken over de Belgische nationaliteit, of minstens 2 jaar woonachtig te zijn in België.
– Het paard dient correct ingeschreven te zijn in een officieel erkend stamboek en geregistreerd zijn in WorldFengur.
– Het paard dient in orde te zijn met alle medische vereisten van de feif.
– De ruiter dient zich te houden aan alle reglementen van de Feif/BSIJP hierop van toepassing zijn.

Om daadwerkelijk geselecteerd te worden dienen de volgende selectienormen behaald te worden. Deze normen moeten gereden worden op World ranking wedstrijden, verder is de keuze vrij.
Deze norm moet 1x gereden worden, en alle punten van 2017 en 2018 tellen mee, indien deze vermeld zijn in World ranking. Deze normen zijn gedeeltelijk door de Feif zelf opgesteld.
Kandidaten kunnen zich melden bij het BSIJP tot en met 4/7/2018, via info@bsijp.be Gelieve hierbij ook de gereden punten te vermelden, en waar deze gereden zijn. Nadien word door het BSIJP
beslist wie er effectief kan/mag gaan. De registratie/inschrijving gebeurt gezamenlijk door het BSIJP rond 16/7/18
Alle kosten voor deelname zijn ten rekening van de ruiters. Ook word er door de Feif gevraagd, om een teamleader mee te sturen, om te zorgen voor de communicatie tussen de ruiters en de organisatie.
Heb je hier interesse in, gelieve dit te melden bij het BSIJP ten laatste op 1/7/2018. Alle datums/regels zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de Feif/organisatie zelf, indien iets wijzigt
zal dit tijdig gecommuniceerd worden door het BSIJP vzw.

Normen:

MEM 2018 selectieprocedure