Administratief

Algemene ledenvergadering 30 maart 2019

Het bestuur van het BSIJP nodigt u graag uit op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019.

Deze zal plaatsvinden om 18.00u in het Eurovolley Center, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde.

U kunt hieraan deelnemen als u lid bent van het BSIJP

U bent stemgerechtigd indien u:

• in België woonachtig zijn

* eigenaar bent van minstens één IJslands paard, ingeschreven in het Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden vzw en geëncodeerd in de nationale gegevensbank;

* minstens 16 jaar oud zijn

• uw lidgeld is betaald voor 31/01/2019