Sport

WK 2021 eerste info

De volledige selectieprocedure zal later dit jaar gepubliceerd worden. 

Maar hierbij wil ik jullie al de eerste info meegeven.

1. Voorwaarden ruiter:

  • De ruiter moet lid zijn van het BSIJP het voorgaande en lopende jaar, in dit geval 2020 en 2021.
  • De ruiter moet de Belgische nationaliteit hebben of minimum 2 jaar in België gedomicilieerd zijn.
  • De ruiters dienen zich te houden aan alle reglementen van de FEI/FEIF/BSIJP die hierop van toepassing zijn.
  • Jeugdruiters zijn ruiters tussen 16 en 21 jaar, wie 21 wordt in het kalenderjaar van het WK, kan nog meegaan als jeugdruiter.
  • Volwassen ruiters moeten 21 jaar of ouder zijn.

2. Voorwaarden paard:

  • Het paard moet ingeschreven zijn in een officieel erkend stamboek, en geregistreerd zijn in WorldFengur.
  • Het paard moet minstens 6 jaar oud zijn of ouder in het kalenderjaar van het WK.
  • De paarden dienen te voldoen aan de medische vereisten opgelegd door de FEI, FEIF & BSIJP.

Meer info over wanneer en hoe je aan te melden volgt later.