Administratief

Verlengen lidmaatschap / Renouveler votre cotisation

Het is nog net op tijd! Als je voor 31/01/2022 je lidmaatschap vernieuwt, ben je stemgerechtigd op de Algemene Ledenvergadering. En als lid kun je ook weer de uitgebreide verzekering nemen van PaardenSport Vlaanderen (VLP).

De tarieven zijn ongewijzigd namelijk:

 • Volwassenen: € 35
 • Volwassenen & jeugd buitenland: € 60
 • Jeugd*, ouder lid € 25
 • Jeugd*, ouder geen lid: € 35
 • Verzekering: € 33

* Jeugd = tot en met jaar waarin men 18 wordt

Je kunt je lidmaatschap en eventuele verzekering op 2 manieren vernieuwen:

1.     Je stort het bedrag op BE35 7331 4920 6137 met vermelding van naam en geboortedatum. Idem voor de verzekering. 

2.     Je bestelt en betaalt via https://bsijp.be/webshop/


C’est encore juste à temps ! Si vous renouvelez votre adhésion avant le 31/01/2022, vous avez le droit de voter à l’Assemblée générale. Et en tant que membre, vous pouvez également reprendre l’assurance tous risques de PaardenSport Vlaanderen (VLP).

Les taux sont inchangés, à savoir :

 • Adultes : € 35
 • Adultes et jeunes à l’étranger : € 60
 • Jeunes*, parent membre : € 25
 • Jeunes*, parent non membre : € 35
 • Assurance : € 33

* Jeunes = jusqu’à l’année de leurs 18 ans incluse.

Vous pouvez renouveler votre adhésion et votre assurance éventuelle de deux manières :

 1. Vous transférez le montant au BE35 7331 4920 6137 en indiquant votre nom et votre date de naissance. Il en va de même pour l’assurance. 
 2. Vous commandez et payez via https://bsijp.be/webshop/.