MEMSport

Selectieprocedure MEM 2022

Selectieprocedure MEM 2022

Van 4 tot 7 augustus 2022 vindt in Nöpke/Neustadt (Duitsland) de Midden-Europese Kampioenschappen (MEM) plaats. Hiervoor kunnen wij voor België ook een aantal selecties uitzenden. In principe worden alle A- en B sport proeven uitgeschreven. Er wordt gereden in 2 leeftijdsklassen: Volwassenen en Young riders (16 tot 21 jaar).

Om als ruiter in aanmerking te komen om door het BSIJP uitgezonden te worden dient men aan enkele voorwaarden te voldoen:

  • Het huidige en voorgaande jaar lid te zijn van het BSIJP, in dit geval 2021 en 2022
  • Te beschikken over de Belgische nationaliteit, of minstens 2 jaar woonachtig te zijn in België.
  • Het paard dient correct ingeschreven te zijn in een officieel erkend stamboek en geregistreerd zijn in WorldFengur.
  • Het paard dient in orde te zijn met alle medische vereisten van FEIF.
  • De ruiter dient zich te houden aan alle reglementen van FEIF/BSIJP hierop van toepassing zijn.

Selectie

Om daadwerkelijk geselecteerd te worden, dienen de onderstaande selectienormen behaald te worden.

Deze normen moeten gereden worden op World Ranking wedstrijden, verder is de keuze vrij. Enkel het Belgisch Kampioenschap is een verplichte wedstrijd voor iedereen. Indien om welke reden dan ook, hieraan niet deelgenomen kan worden, dient dit vooraf gemeld en goedgekeurd te worden door het bestuur van het BSIJP.

Deze norm moet 1 maal gereden worden, en alle punten van 2021 en 2022 tellen mee, indien deze vermeld zijn in de World Ranking databank. Deze normen zijn gedeeltelijk door FEIF zelf opgesteld.

Enkel punten van selecties tellen mee, punten van finales tellen niet mee. Enkel proeven waarvoor de norm behaald is kunnen gestart worden.

Punten kunnen gereden worden tot 4/07/22

TestVolwassenenJeugd
T16.56.0
T26.56.0
V16.36.0
F16.05.8
PP16.05.5
P1Max 24sec.
P2Max 8.3sec.
T35.85.5
T45.85.5
V25.85.5
F25.65.3

Aanmelding

Kandidaten kunnen zich melden bij het BSIJP tot en met 1/6/2022, via info@bsijp.be

Gelieve hierbij ook de gereden punten te vermelden, en waar deze gereden zijn. 

Na deze aanmelding ontvang je een email met bevestiging van je aanmelding, hier bijgevoegd zit een teamcontract en een verzoek om € 75 over te schrijven. Dit als eerste kost om teamkledij en dergelijke te voorzien. Pas na het ondertekenen van dit contract en na het betalen van dit bedrag, ten laatste op 1/6/2022 is je aanmelding definitief, en kan je kans maken om bij de equipe te komen!

Samenstelling equipe

Als de deadline verstreken is, wordt door het BSIJP, in samenspraak met de chef d’equipe / sportcommissaris besproken wie deel uitmaakt van de equipe en dit naargelang de beschikbare plaatsen. Indien er niets wijzigt zijn er 35 plaatsen. 

Uiteraard gaat Sport A voor op sport B, en gaan hogere punten voor op lagere punten. Verder wordt er getracht een evenwicht te behouden over alle proeven.

Registratie/inschrijving gebeurt gezamenlijk door het BSIJP (rond 10/07/2022).

Alle kosten voor deelname zijn ten rekening van de ruiters.

Alle datums & regels zijn onder voorbehoud van wijzigingen door FEIF of de organisatie zelf, indien iets wijzigt, zal dit tijdig gecommuniceerd worden door het BSIJP.

Download hier het document