Fokkerij

Keuring in Duitsland, de België-Nederland connection.

Door Ingrid Weijers

Van 20-22 juni jl. werd in het Duitse Lingen op de bekende accommodatie aldaar een FIZO keuring gehouden met uiteindelijk zo’n 53 deelnemende paarden. Niet minder dan elf paarden werden er voorgesteld door Frauke Schenzel, waarvan in totaal acht paarden gefokt door ‘haar eigen’ Kronshof en maar liefst dertien paarden door Þórður Þorgeirsson, die na een nare val op de recente keuring in Verden inmiddels weer voldoende hersteld was en als vanouds alle paarden stuk voor stuk professioneel voorbracht. Ook een aantal Nederlandse en één Belgische fokker(s) hadden de route naar Lingen gevonden en Þórður alsnog bereid gevonden om hun paarden aldaar voor te stellen. Vijf Nederlands en twee Belgisch gefokte paarden werden er voorgesteld door respectievelijk Eric Winkler (2), Pim van der Sloot (2) en Þórður (3), en die laatste stelde daarnaast ook nog een viertal IJslands gefokte paarden voor, in eigendom van NL eigenaren. Dit betrof een aantal paarden dat feitelijk deel uitmaakte van het zogenaamde Þórður traject en die uiteindelijk niet op de keuring in Hazerswoude door hem konden worden voorgebracht vanwege eerdergenoemde blessures.

Zonder meer buitengewoon indrukwekkende prestaties werden er neergezet door Frauke Schenzel met nagenoeg alle door haar gepresenteerde paarden. In alle groepen waaraan de Kronshof paarden deelnamen, werden deze zonder uitzondering groepswinnaar. Maar liefst vijf aan deze keuring deelnemende paarden hadden tophengst Óðinn vom Habichtswald als vader en daarnaast nog drie paarden Óðinns moeder Óskadis, waarvan twee hengsten uit hetzelfde jaar (2017). De bekende hengst Viktor frá Diisa was dan weer vader van drie van de Kronshofpaarden en een moeders vader. 

In de categorie 7 jaar en oudere hengsten eindigde de door Marcel Ruisbroek gefokte, wildkleur bruine Spúgý frá Libèrté (2013), V:  Spuni frá Vesturkoti, thans in eigendom van de Duitse Eric Winkler, op de eerste plaats met een score van 8,03 voor het exterieur en 8,25 voor de verrichtingen, totaal 8,17.  Als 2e in deze rubriek eindigde de 8-jarige wildkleur zwarte Elías frá Paol-Kaat, gefokt door Marloes en Annemieke (Van Niekerk-) Beuvens, V: Sæfari frá Hakoti. Elías behaalde een score van 8,06 voor het exterieur en 7,54 voor de verrichtingen, totaal uitkomend op 7,72. Ook Elías werd voorgesteld door Eric Winkler. Tevens werd in deze categorie voorgesteld Skjárekur frá Torfastöðum, een hengst die enkele jaren geleden uit IJsland werd geïmporteerd door Monique Cox en al enige sportresultaten op zijn naam heeft staan. De roodbonte Skjárekur (2014) is een zoon van Lukku-Laki frá Stóra-Vatnsskarði en werd gekeurd met een score van 7,89 voor het exterieur (9,0 voor manen en staart) en 7,52 voor de verrichtingen, totaal 7,65.

De categorie zesjarige hengsten werd – maar wel ternauwernood – gedomineerd door de al eerder gekeurde, wildkleurzwarte Órion vom Kronshof, V: Óðinn vom Habichtswald met 8,36 voor exterieur (9,0 voor verhoudingen) en 8,42 voor de verrichtingen (9,0 voor rijdbaarheid), samen uitkomend op 8,40. Grote verrassing in deze rubriek was evenwel de zeer sympathiek ogende Moli frá Skriðu zoon, Vídalín frá Bransstöðum, een wildkleur vos, Belgisch gefokt door Stijn Rottiers en Evy de Permentier. De score voor de verrichtingen van Vídalín, die met verve werd voorgesteld door Þórður Þorgeirsson, kwam overigens met 8,49 nog net iets hoger uit dan die van Órion, met daarbij onder andere een 9,0 voor telgang en rijdbaarheid, maar samen met de score van het exterieur 8,18 (9,0 voor verhoudingen en hoeven), kwam het totaal uit op een eindcijfer van 8,38. Echt een kroon op de fokkerij van Stijn en Evy en een zekere kandidaat – naar mijn bescheiden mening – voor deelname aan de WK 2023 voor waar het betreft de Belgische fokkerij.

In deze categorie 6 jarige hengsten nog twee NL gefokte hengsten, beide met Óðinn vom Habichtswald als vader. Met een 8,15 voor exterieur en 7,59 voor de verrichtingen eindigde de door Bernard van den Bogaard en Ingrid Weijers gefokte schimmel Vír frá Lálendi met een eindtotaal van 7,79 (het eindcijfer zonder telgang kwam daarbij uit op 7,98). Ook de door Saskia Rensen en Anton van Kamp gefokte Mars frá Flettuvöllum werd in deze categorie – als 4-ganger – voorgesteld door Pim van der Sloot. Het exterieur van Mars werd gewaardeerd met een 8,09 en de verrichtingen met 7,11 (eindcijfer zonder telgang 7,70).

In de categorie vijfjarige hengsten was de hoogste score voor de zwarte Piltur vom Kronshof, een zoon van Viktor fra Diisa, met – als 4 ganger voorgesteld – een eindcijfer van 8,19 (exterieur 8,41- verrichtingen 8,09, overigens zonder telgang: 8,63!). Met een 2e eindscore van 8,19 een mooi Nederlands succes voor Thomas Hoogenboom en zijn zwarte hengst Stelkur frá Holtsmúla, V: Apollo frá Haukholtum. Met een prachtige 8,35 voor het exterieur, waaronder een 9,0 voor bovenlijn en kruis en een 8,03 voor de verrichtingen, waaronder een 9,5 (!) voor de stap, is NL een eerste premie hengst met ook een interessante afstamming rijker.

De grootste categorie op deze keuring betrof die van de 7 jaar en oudere merries. Deze rubriek met maar liefst 20 merries werd aangevoerd door de zwarte Garri frá Reykjavík dochter Náttdís vom Kronshof, M: Óskadís vom Habichtswald die een score behaalde van 8,16 voor het exterieur (9,0 voor bovenlijn en kruis) en 8,53 voor de verrichtingen (8,81 als 4-ganger beoordeeld, met daarbij 5 x een 9,0), eindresultaat 8,40.

In deze rubriek werd ook een tweede Belgisch gefokt paard, andermaal gefokt door stal frá Branstöðum van Stijn en Evy Rottiers-de Permentier, succesvol voorgesteld door Þórður Þorgeirsson, de 7-jarige, zwarte Kleópatra frá Branstöðum, net als Vídalín een dochter van de hengst Moli frá Skriðu. Kleópatra behaalde een mooie 8,11 voor het exterieur met eveneens een 9,0 voor de hoeven en 7,82 voor de verrichtingen (8,05 zonder telgang), uitkomend op een eindresultaat van 7,92.

Met 7,89 als eindtotaal (exterieur 7,88 en verrichtingen 7,89) eindigde de eveneens door Thomas Hoogenboom uit IJsland aangekochte, 7-jarige sympathieke vos Diljá frá Holtsmúla, een dochter van Skyr frá Skalakoti, die ook door Þórður Þorgeirsson werd voorgesteld. 

Van de NL gefokte Hít frá Flettuvöllum, een dochter van Hnokki frá Felsskoti, werd uitsluitend het exterieur beoordeeld (7,49), waarna door de fokkers besloten werd de verrichtingen geen verdere doorgang te laten vinden.

In de categorieën 6- en 5-jarige merries waren er geen verdere NL of BE deelnemers. Beide rubrieken werden aangevoerd door een ‘Kronshofpaard’. In de categorie 6 jarige merries was dat de wildkleur zwarte Ólína vom Kronshof, een dochter van Álfasteinn frá Selfossi met een exterieurbeoordeling van 8,14 en een verrichtingenscore van 8,70 (3x een 9,0) uitkomend op een eindtotaal van 8,51.

Na alle al buitengewoon indrukwekkende Kronshofpaarden werd de show nog eens extra gestolen door de pas 5-jarige, gitzwarte Pála vom Kronshof, een dochter van Óðinn vom Habichtswald uit de bekende Viktor fra Diisa sportmerrie Jódís vom Kronshof. Naast een slordige 8,26 voor het exterieur behaalde Pála ook nog eens een schitterende 8,68 voor de verrichtingen, met daarbij telkens 9,0 voor tölt, zowel langzaam als algemeen, draf, langzame galop, rijdbaarheid en beeld onder de ruiter resulterend in de hoogste score van alle paarden op deze keuring, te weten 8,54 (!). 

Van 20-22 juni jl. werd in het Duitse Lingen op de bekende accommodatie aldaar een FIZO keuring gehouden met uiteindelijk zo’n 53 deelnemende paarden. Niet minder dan elf paarden werden er voorgesteld door Frauke Schenzel, waarvan in totaal acht paarden gefokt door ‘haar eigen’ Kronshof en maar liefst dertien paarden door Þórður Þorgeirsson, die na een nare val op de recente keuring in Verden inmiddels weer voldoende hersteld was en als vanouds alle paarden stuk voor stuk professioneel voorbracht. Ook een aantal Nederlandse en één Belgische fokker(s) hadden de route naar Lingen gevonden en Þórður alsnog bereid gevonden om hun paarden aldaar voor te stellen. Vijf Nederlands en twee Belgisch gefokte paarden werden er voorgesteld door respectievelijk Eric Winkler (2), Pim van der Sloot (2) en Þórður (3), en die laatste stelde daarnaast ook nog een viertal IJslands gefokte paarden voor, in eigendom van NL eigenaren. Dit betrof een aantal paarden dat feitelijk deel uitmaakte van het zogenaamde Þórður traject en die uiteindelijk niet op de keuring in Hazerswoude door hem konden worden voorgebracht vanwege eerdergenoemde blessures.

Zonder meer buitengewoon indrukwekkende prestaties werden er neergezet door Frauke Schenzel met nagenoeg alle door haar gepresenteerde paarden. In alle groepen waaraan de Kronshof paarden deelnamen, werden deze zonder uitzondering groepswinnaar. Maar liefst vijf aan deze keuring deelnemende paarden hadden tophengst Óðinn vom Habichtswald als vader en daarnaast nog drie paarden Óðinns moeder Óskadis, waarvan twee hengsten uit hetzelfde jaar (2017). De bekende hengst Viktor frá Diisa was dan weer vader van drie van de Kronshofpaarden en een moeders vader. 

In de categorie 7 jaar en oudere hengsten eindigde de door Marcel Ruisbroek gefokte, wildkleur bruine Spúgý frá Libèrté (2013), V:  Spuni frá Vesturkoti, thans in eigendom van de Duitse Eric Winkler, op de eerste plaats met een score van 8,03 voor het exterieur en 8,25 voor de verrichtingen, totaal 8,17.  Als 2e in deze rubriek eindigde de 8-jarige wildkleur zwarte Elías frá Paol-Kaat, gefokt door Marloes en Annemieke (Van Niekerk-) Beuvens, V: Sæfari frá Hakoti. Elías behaalde een score van 8,06 voor het exterieur en 7,54 voor de verrichtingen, totaal uitkomend op 7,72. Ook Elías werd voorgesteld door Eric Winkler. Tevens werd in deze categorie voorgesteld Skjárekur frá Torfastöðum, een hengst die enkele jaren geleden uit IJsland werd geïmporteerd door Monique Cox en al enige sportresultaten op zijn naam heeft staan. De roodbonte Skjárekur (2014) is een zoon van Lukku-Laki frá Stóra-Vatnsskarði en werd gekeurd met een score van 7,89 voor het exterieur (9,0 voor manen en staart) en 7,52 voor de verrichtingen, totaal 7,65.

De categorie zesjarige hengsten werd – maar wel ternauwernood – gedomineerd door de al eerder gekeurde, wildkleurzwarte Órion vom Kronshof, V: Óðinn vom Habichtswald met 8,36 voor exterieur (9,0 voor verhoudingen) en 8,42 voor de verrichtingen (9,0 voor rijdbaarheid), samen uitkomend op 8,40. Grote verrassing in deze rubriek was evenwel de zeer sympathiek ogende Moli frá Skriðu zoon, Vídalín frá Bransstöðum, een wildkleur vos, Belgisch gefokt door Stijn Rottiers en Evy de Permentier. De score voor de verrichtingen van Vídalín, die met verve werd voorgesteld door Þórður Þorgeirsson, kwam overigens met 8,49 nog net iets hoger uit dan die van Órion, met daarbij onder andere een 9,0 voor telgang en rijdbaarheid, maar samen met de score van het exterieur 8,18 (9,0 voor verhoudingen en hoeven), kwam het totaal uit op een eindcijfer van 8,38. Echt een kroon op de fokkerij van Stijn en Evy en een zekere kandidaat – naar mijn bescheiden mening – voor deelname aan de WK 2023 voor waar het betreft de Belgische fokkerij.

In deze categorie 6 jarige hengsten nog twee NL gefokte hengsten, beide met Óðinn vom Habichtswald als vader. Met een 8,15 voor exterieur en 7,59 voor de verrichtingen eindigde de door Bernard van den Bogaard en Ingrid Weijers gefokte schimmel Vír frá Lálendi met een eindtotaal van 7,79 (het eindcijfer zonder telgang kwam daarbij uit op 7,98). Ook de door Saskia Rensen en Anton van Kamp gefokte Mars frá Flettuvöllum werd in deze categorie – als 4-ganger – voorgesteld door Pim van der Sloot. Het exterieur van Mars werd gewaardeerd met een 8,09 en de verrichtingen met 7,11 (eindcijfer zonder telgang 7,70).

In de categorie vijfjarige hengsten was de hoogste score voor de zwarte Piltur vom Kronshof, een zoon van Viktor fra Diisa, met – als 4 ganger voorgesteld – een eindcijfer van 8,19 (exterieur 8,41- verrichtingen 8,09, overigens zonder telgang: 8,63!). Met een 2e eindscore van 8,19 een mooi Nederlands succes voor Thomas Hoogenboom en zijn zwarte hengst Stelkur frá Holtsmúla, V: Apollo frá Haukholtum. Met een prachtige 8,35 voor het exterieur, waaronder een 9,0 voor bovenlijn en kruis en een 8,03 voor de verrichtingen, waaronder een 9,5 (!) voor de stap, is NL een eerste premie hengst met ook een interessante afstamming rijker.

De grootste categorie op deze keuring betrof die van de 7 jaar en oudere merries. Deze rubriek met maar liefst 20 merries werd aangevoerd door de zwarte Garri frá Reykjavík dochter Náttdís vom Kronshof, M: Óskadís vom Habichtswald die een score behaalde van 8,16 voor het exterieur (9,0 voor bovenlijn en kruis) en 8,53 voor de verrichtingen (8,81 als 4-ganger beoordeeld, met daarbij 5 x een 9,0), eindresultaat 8,40.

In deze rubriek werd ook een tweede Belgisch gefokt paard, andermaal gefokt door stal frá Branstöðum van Stijn en Evy Rottiers-de Permentier, succesvol voorgesteld door Þórður Þorgeirsson, de 7-jarige, zwarte Kleópatra frá Branstöðum, net als Vídalín een dochter van de hengst Moli frá Skriðu. Kleópatra behaalde een mooie 8,11 voor het exterieur met eveneens een 9,0 voor de hoeven en 7,82 voor de verrichtingen (8,05 zonder telgang), uitkomend op een eindresultaat van 7,92.

Met 7,89 als eindtotaal (exterieur 7,88 en verrichtingen 7,89) eindigde de eveneens door Thomas Hoogenboom uit IJsland aangekochte, 7-jarige sympathieke vos Diljá frá Holtsmúla, een dochter van Skyr frá Skalakoti, die ook door Þórður Þorgeirsson werd voorgesteld. 

Van de NL gefokte Hít frá Flettuvöllum, een dochter van Hnokki frá Felsskoti, werd uitsluitend het exterieur beoordeeld (7,49), waarna door de fokkers besloten werd de verrichtingen geen verdere doorgang te laten vinden.

In de categorieën 6- en 5-jarige merries waren er geen verdere NL of BE deelnemers. Beide rubrieken werden aangevoerd door een ‘Kronshofpaard’. In de categorie 6 jarige merries was dat de wildkleur zwarte Ólína vom Kronshof, een dochter van Álfasteinn frá Selfossi met een exterieurbeoordeling van 8,14 en een verrichtingenscore van 8,70 (3x een 9,0) uitkomend op een eindtotaal van 8,51.

Na alle al buitengewoon indrukwekkende Kronshofpaarden werd de show nog eens extra gestolen door de pas 5-jarige, gitzwarte Pála vom Kronshof, een dochter van Óðinn vom Habichtswald uit de bekende Viktor fra Diisa sportmerrie Jódís vom Kronshof. Naast een slordige 8,26 voor het exterieur behaalde Pála ook nog eens een schitterende 8,68 voor de verrichtingen, met daarbij telkens 9,0 voor tölt, zowel langzaam als algemeen, draf, langzame galop, rijdbaarheid en beeld onder de ruiter resulterend in de hoogste score van alle paarden op deze keuring, te weten 8,54 (!). 

Al met al een fijne keuring met een mooie Nederland Belgische delegatie en deelname, prachtig weer, een goede sfeer op een fijne locatie en een zeer ervaren jurykoppel bestaande uit Þorvalður Arnason (IS), Marlise Grimm en Jens Füchtenschnieder. Voor fokkers aan de Noordoostzijde van het land zonder meer een interessante locatie om paarden te doen (laten) voorstellen.