Fokkerij

Nieuws van de stamboektafel

Wat was 2022 een vruchtbaar jaar! Maar lieft 64 veulens werden dit jaar geboren, waarvan 38 hengsten en dus 26 merrietjes. Van harte gefeliciteerd aan de trotse eigenaars!

Het is ook een bijzonder jaar geweest bij het doorgeven van namen. Er zijn een aantal fokkers geweest die op de strengere naamgevingsregels zijn gebotst en een andere naam hebben moeten kiezen voor hun veulen. Het zit namelijk zo dat vóór 2017 de naam gewoon in het IJslands moest zijn. Maar sinds dan zijn er wat vereisten bijgekomen. En zo komt het dat er paarden in WorldFengur staan waarvan de naam nu niet meer wordt geaccepteerd.

De namen  van IJslandse paarden in WorldFengur sinds 2017 (*FEIF Naming Rules)

  • Paarden kunnen in WorldFengur geregistreerd worden met naam en herkomst.
  • Elk paard kan maximaal twee namen in combinatie hebben.
  • Paarden moeten namen krijgen voordat (en kunnen niet worden gewijzigd nadat) ze worden getoond op een fokwedstrijd, of ze deelnemen aan een officiële FEIF-wedstrijd geregistreerd in WorldFengur.
  • De naam van een paard kan niet worden gewijzigd nadat het een geregistreerde nakomeling heeft in WorldFengur.
  • Paardeneigenaren kunnen de lijst met paardennamen in WorldFengur (met toegestane namen) als referentie gebruiken. Als de naam die ze willen gebruiken niet in de lijst staat, kunnen ze die aanvragen en als de naam is toegestaan, wordt hij aan de lijst toegevoegd.

De volgende regels gelden voor namen van IJslandse paarden die in WorldFengur zijn geregistreerd:

  • De namen die in WorldFengur worden geregistreerd moeten in het IJslands zijn en in overeenstemming met de IJslandse grammatica en spelling.
  • De naam moet mannelijk zijn voor een hengst/ruin en vrouwelijk voor een merrie, onzijdige namen en namen die volledig uit initialen bestaan zijn niet toegestaan.
  • Namen met een vulgaire of obscene betekenis, namen met een slechte smaak of namen die beledigend kunnen zijn voor religieuze, politieke of etnische groepen zijn niet toegestaan.
  • Er moet een voorzetsel of grammaticaal equivalent van het woord “van” in de moedertaal worden gebruikt; het IJslandse voorzetsel “frá” en “fra” wordt ook aanvaard.

Een gelijkaardig proces speelt ook voor de stalnaam, ook dit wordt niet (meer) zomaar geaccepteerd.

En nu is het wachten op de paspoorten. Van 4 veulens hebben we alle informatie binnen en is het DNA ook bevestigd. Die paspoorten zullen in uiterlijk 4 weken afgeleverd kunnen worden. Het zal nog de versie van het voorbije jaar zijn, want het vernieuwde paspoort wordt “as we speak” voorgelegd via Forum Fokkerij aan het Ministerie van Landbouw en Visserij.

Spannend en wordt vervolgd!