Administratief

Nieuwe functie binnen het stamboek

Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 25 03 werd Jacqueline Van den Heuvel unaniem verkozen als bestuurslid binnen het BSIJP. Wie kent Jacqueline niet? Zij is het gezicht en de trainer achter De Nonnenhoeve en was al eerder bestuurslid bij het stamboek.

Zij zal haar schouders zetten onder de nieuwe functie van Educatie Commissaris. Wat dit inhoudt, vertelt ze in een van de volgende updates in geuren en kleuren. Voor nu kunnen we alvast meegeven dat ze mee zal werken aan het promoten van goede opleidingen voor instructeurs, voorbrengers en juryleden volgens de richtlijnen van FEIF.