FEIF

FEIF is meer dan de overkoepelende organisatie van de IJslanderstamboeken! Alle leden hebben zich namelijk geëngageerd de “FEIF-rules” na te leven en te implementeren.

Dit zou je kunnen vergelijken met een Europa avant la lettre. Er zijn algemene overheersende regels en ook lokale die voor een plaatselijke verfijning zorgen.

Hierdoor is FEIF erg belangrijk. Van hier uit komen niet alleen richtlijnen maar ook de organisatie van onder andere het Youth-camp, de Youth-cup en het WK voor IJslandse paarden. Tevens worden hier de compromissen gesloten waaruit de regelgeving volgt voor fok én sport.

Ook het BSIJP maakt deel uit van FEIF.

Afgevaardigden – Mandaten

Enkel leden van het bestuur met een mandaat kunnen hieraan deelnemen. Hierbij is het toegestaan dat bij specifieke doelgerichte meetings (bv. fokkerij) de verantwoordelijke zijn vertegenwoordiging aan iemand anders van het bestuur kan doorgeven. Het bestuur moet dan deze overdracht van vertegenwoordiging bevestigen.
Uitzondering kan toegestaan worden aan officiële vertegenwoordigers van andere FEIF landen voor samenkomsten van deze organisatie. Dit op voorwaarde dat zij de officiële vertegenwoordiger van hun eigen land op deze samenkomst zijn en aangezocht worden door het bestuur van het BSIJP om het BSIJP hier te vertegenwoordigen met een mandaat.

www.feif.org

FEIF unites people in their passion for the Icelandic horse.