FEIF

De Feif is meer dan de overkoepelende organistie van de Ijslanderstamboeken! Alle leden hebben zich namelijk geangageerd de “FEIF-rules” na te leven en te implementeren.

Dit zou je kunnen vergelijken met een Europa avant la lettre. Er zijn algemene overheersende regels en ook lokale die voor een plaatselijke verfijning zorgen.

Hierdoor is de FEIF erg belangrijk. Van hier uit komen niet alleen richtlijnen maar ook de organisatie van onder andere het Youth-camp, de Youth-cup en het WK voor Ijslandse paarden. Tevens worden hier de compromissen gesloten waaruit de regelgeving volgt voor fok én sport.

Ook het BSIJP-SBCI maakt deel uit van de FEIF.

Op de site maken we RSS feeds rechtstreeks naar de website van de FEIF

Hier vindt u de gegevens dd 30/1/2018 omtrent WorldFengur Report 2017

Afgevaardigden – Mandats

Enkel leden van het bestuur met een mandaat kunnen hieraan deelnemen. Hierbij is het toegestaan dat bij specifieke doelgerichte meetings (bv. Fokkerij) de verantwoordelijke zijn vertegenwoordiging aan iemand anders van het bestuur kan doorgeven. Het bestuur moet dan deze overdracht van vertegenwoordiging bevestigen.
Uitzondering kan toegestaan worden aan officiële vertegenwoordigers van andere FEIF landen voor samenkomsten van deze organisatie. Dit op voorwaarde dat zij de officiële vertegenwoordiger van hun eigen land op deze samenkomst zijn en aangezocht worden door het bestuur van het BSIJPvzw/SBClasbl om het BSIJPvzw/SBClasbl hier te vertegenwoordigen met een mandaat.