Fokcommissaris

De verantwoordelijke voor de fokkerij is het contactpunt voor hengsthouders (vragen ivm fok, begeleiden jonge fokkers), is verantwoordelijk voor het organiseren van een jaarlijkse, nationale keuring, is verantwoordelijk voor het inrichten van fokjury opleidingen, is verantwoordelijk voor de organisatie van een WK deelname voor wat betreft de fok. Zij doet het voorstel tot selectie van  fokjuryleden en het opvolgen van de procedures, houdt contact met de fokjuryleden, hengstenhouders en beginnende fokkers. Zij is het aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties (FEIF, andere stamboeken) met betrekking tot zijn deelgebied. De fokcommissaris zorgt voor de opvolging van de FEIF richtlijnen, houdt de fokreglementen en keuringsreglementen up-to-date of stelt deze op indien nodig. Zij is verantwoordelijk voor het uitreiken van de dekboeken en het bijhorende contact met de leden/aanvragen in kwestie.

In functie: Rúna Dejaifve
Contactgegevens: fokkerij@bsijp.be