Penningmeester

De penningmeester zorgt voor controle van de uitgaven en de inkomsten van de vzw , het bijhouden van het kasboek (+ verificatie en contact met verificateur), het opvolgen inkomende betalingen (in samenwerking met stamboeksecretaris en Gaedingur-redactie), betalen van rekeningen en goedgekeurde onkosten, bijhouden ledenlijst, opmaken financiële verslagen en ramingen jaarverslag en de belastingsaangifte

De penningmeester is de financiënraadgever binnen de vzw

In functie: Martine Andries
Contactgegevens: penningmeester@bsijp.be