Secretaris

Het secretariaat is de eerste lijnshulp voor wie zich tot het bestuur richt. Hier wordt reeds indien mogelijk op je vragen geantwoord. Ook wanneer je vraag door het bestuur zelf dient beantwoord zal het secretariaat je dat doorsturen. Tevens maakt de secretaris de verslagen van de bestuursVergaderingen (BV) en de Algemene Ledenvergadering (ALV of BALV).

Vanuit het secretariaat worden de meer algemene contacten onderhouden met diverse instanties.

Wil je een vergadering bijwonen of een punt op de agenda zetten? Dit kan via het secretariaat.

Het secretariat staat in voor de goede interne werking van de vzw (daar waar de voorzitter vooral het externe gezicht is). Het secretariaat neemt die taken op zich die niet tot een specifieke functie binnen het bestuur vallen zoals daar zijn: het organiseren van BV en ALV (locatie, agenda, verslagen), statuutswijzigingen, officiële mededelingen, verzekeringen, archivering correspondentie, …

Katrien Jeunen

In functie: Katrien Jeunen
Contactgegevens: info@bsijp.be