Sport

De sportcommissaris houdt zich bezig met de organisatie van het nationaal wedstrijd gebeuren + het ondersteunen, informeren en stimuleren van verenigingen en ruiters, hij doet de organisatie van de rekenkamer, stelt het sportreglement, selectievoorwaarden van het WK en de wedstrijdvoorschriften op en houdt deze up-to-date. Hij organiseert ook de opleiding tot sportjurylid. De sportcommissaris is ook verantwoordelijk voor het selecteren van de sportjuryleden en het contact houden hiermee. Hij doet de communicatie naar het nationale en internationale sportmilieu, stelt de WK Equipe samen en volgt deze op, zorgt voor promotie en uitbreiding van sportevenementen (clubs, terreinen, trainingskampen,..). Hij is verantwoordelijk voor het opvolgen van de FEIF richtlijnen en is het aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties (FEIF, andere stamboeken) met betrekking tot zijn deelgebied.

Kristof Van looy

In functie: Kristof van Looy
Contactgegevens: sport@bsijp.be