Administratief

Nouvelle position dans le stud-book

Posted on

Lors de l’assemblée générale du samedi 25 mars, Jacqueline Van den Heuvel a été élue à l’unanimité membre du conseil d’administration de la BSIJP. Qui ne connaît pas Jacqueline ? Elle est le visage et l’entraîneur de De Nonnenhoeve et a déjà été membre du conseil d’administration du stud-book. Elle va mettre ses épaules au […]

Administratief

Nieuwe functie binnen het stamboek

Posted on

Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 25 03 werd Jacqueline Van den Heuvel unaniem verkozen als bestuurslid binnen het BSIJP. Wie kent Jacqueline niet? Zij is het gezicht en de trainer achter De Nonnenhoeve en was al eerder bestuurslid bij het stamboek. Zij zal haar schouders zetten onder de nieuwe functie van Educatie Commissaris. Wat […]

Administratief

Du tableau du stud-book

Posted on

Bonjour, La digitalisation est le mot clé de 2023 pour l’élevage. En effet, beaucoup de choses sont sur le point de se produire au sein du secrétariat du stud-book! Il y aura des certificats de saillie numériques.  La notification de naissance sera différente L’identification du poulain se fera numériquement. 1. Un e-mail séparé suivra plus tard […]

Administratief

Van de stamboektafel

Posted on

Goeiedag, Digitalisering is hét woord van 2023 voor de fokkerij. Er staat nl heel wat te gebeuren binnen het stamboeksecretariaat! Er komen digitale dekcertificaten.  De geboortemelding gaat anders verlopen De identificatie van het veulen gaat digitaal gebeuren 1. Voor de dekcertificaten volgt nog een aparte mail op een later tijdstip 2. Procedure geboortemelding Als het goed is, heb je […]

Administratief

15-jarig lustrum VIT

Posted on

De VIT bestaat 15 jaar en dat vieren ze op 27 augustus 2022 met een evenement vol demonstraties en workshops waarbij het IJslandse paard centraal staat! Er is tevens een klein strodorp. De entree is gratis! Meer info vind je op het evenement op facebook.

Administratief

Internationale dag van het IJslands paard

Posted on

1 mei is wereldwijd “Dag van de IJslander”. Om dit samen met jou te vieren, nodigt BSIJP Recrea je graag uit om, samen met je Ijslandse paard, deel te nemen aan een 1 mei rit. Op diverse plaatsen in het land worden begeleide ritten georganiseerd. We rijden door prachtige streken, op grotendeels onverharde paden,en je ontmoet er […]

Administratief

Aangepaste tarieven

Posted on

De afgelopen jaren is het Stamboek druk in de weer geweest met orde op zaken stellen en het optimaliseren van interne processen. Hierbij zijn we – spijtig genoeg – onze eigen prijszetting uit het oog verloren. We hebben een grondige analyse gemaakt en we hebben gemerkt dat onze kosten in die mate zijn gestegen dat […]

Administratief

Nieuw bestuur

Posted on

Vorig weekend vond de algemene ledenvergadering van het BSIJP plaats. Dat is steeds het moment dat er naar het voorbije werkjaar wordt gekeken en de plannen voor het nieuwe jaar uit de doeken worden gedaan. Een soort “nieuw-jaar” dus! Dit jaar was het ook een verkiezingsjaar, waarbij een aantal nieuwe kandidaten konden verkozen worden om […]