Educatie


Vanuit FEIF wordt gesteld dat ieder lid (land) verantwoordelijk is voor het bepalen van een eigen opleidingssysteem en de daarbij behorende regelgeving. Dit houdt in dat de voorwaarden, trainingsmethoden, opleiding, examinerings overeenkomsten die worden ingezet en vastgesteld inherent zijn aan en overeenkomen met de vereisten vanuit de competenties voor trainders en instructeurs, vanuit de FEIF.  

De commisaris educatie staat in voor naleving hiervan en geeft invulling aan de wijze hoe dit wordt ingericht binnen het BSIJP.  

De term “educatie” zal over alle disciplines binnen de IJslandersport in Belgie gaan. 

In functie: Jacqueline van den Heuvel

Contactgegevens: educatie@bsijp.be