Aangifte veulen

Wat te doen bij een geboren veulen

Formulieren te versturen naar het Belgische Stamboek voor Ijslandse Paarden vzw
Stamboeksecretariaat – Wouwerstraat 48 – 2480 Dessel

Vereisten:
 • Lid zijn van het BSIJP vzw.
 • Enkel de eigenaar van de merrie, moeder van het veulen is de fokker.

Geboortemeldingen binnen de 5 dagen na de geboorte van het veulen te bezorgen aan het stamboeksecretariaat BSIJP.

Belgisch dekcertificaat /Geboorteverklaring
 • Geel/oranje formulier
 • Volledig, correct en duidelijk leesbaar invullen
 • De dierenarts die op dit formulier ingevuld moet worden, moet geregistreerd zijn op volgende lijst: Lijst van identificeerders
Buitenlands dekcertificaat/ geboorte-verklaring
 • Erkend dekcertificaat/geboorteverklaring volledig, correct en duidelijk invullen.
 • Identificatiecertificaat bijvoegen, volledig, correct en duidelijk leesbaar ingevuld
 • Indien je dekcertificaat geen invulblad heeft, kan je aanvraagformulier downloaden en gebruiken.
Voor alle in BE geboren veulens
 • Haarwortelstalen (een 30-tal) voor DNA-onderzoek, netjes in afgesloten plastiek zakje met daarop naam (+stalnaam) van het veulen
 • Bovenstaande documenten + de haarwortelstalen dienen opgestuurd te worden naar het stamboeksecretariaat: Wouwerstraat 48, 2480 Dessel.
 • Opsturen van een duidelijke foto van het volledige veulen, minstens een week oud naar info@bsijp.be
 • Betalen van de kosten (€40) op het rekeningnummer (IBAN : BE35 7331 4920 6137 – BIC: KREDBEBB) van het BSIJP met een duidelijke vermelding van de naam van het veulen.
DNA kosten
 • het veulen en de niet in BE geboren merrie = kosten ten laste van de fokker/eigenaar.
 • enkel de in BE geboren merries/moeders zijn ten laste van BSIJP.

Download hier de volledige tekst “Een veulen geboren”