Kalender

Kandidaturen ruiters

Sportruiters in WK-MEM

Deze regels gelden voor hen die België vertegenwoordigen op wedstrijden georganiseerd door de feif.
Lid zijn van het BSIJPvzw/SBClasbl aaneensluitend gedurende het voorgaande en het lopende jaar.
In bezit zijn van de Belgische nationaliteit of ten minste 2 jaar onafgebroken woonachtig zijn in België tot heden.
Voor de jeugd geldt de beperking in de leeftijdscategorieën zoals bepaald door Feif.
Voor hen die geen 16 jaar zijn geldt dat zij minstens jeugdlid zijn bij het BSIJPvzw/SBClasbl. Ook hier geldt dat dit gedurende het voorgaande en het lopende jaar aaneensluitend dient te zijn. Voor wie 16 of ouder is kan de persoon zelf lid worden.
Verder volgen wij de richtlijnen van het Feif zelf, te vinden in de “Feif rules and regulations 2016” onder S.6.7.3.1 “Eligible riders”. Dit word ook verder verduidelijkt in de “clarification of rider nationality 2016” Te vinden op www.feif.org -> sport -> documents.
Indien deze reglementen door de feif zelf gewijzigd worden, nemen wij automatisch de nieuwste versie hiervan over.

Représentants de sport à CM-MEM

Les règlements pour ceux qui veullent représenter la  SBCI aux compétitions organisés par le FEIF
être membre du BSIJPvzw/SBClasbl , suivante de l’année prochaine à l’anné actuelle
Avoir la nationalité Belge, ou résident pendant 2 ans en Belgique, sans interruption jusqu’à présent

Pour la jeunesse on prend les limitations imposées par FEIF pour cette catégorie.
Les mineures n’ayant pas 16 ans, doivent être mebre jeunesse de l’association BSIJPvzw/SBClasbl. C’est la même condition qui s’impose : ceci se fait dans l’année de la participâtion et l’année précédente à celle-ci. Ayant 16 ans ou plus, la personne doit cevenir mebre lui-même.
En plus on retrouve les guides de FEIF à ““Feif rules and regulations 2016” sous  S.6.7.3.1 “Eligible riders”. Clarifié à“clarification of rider nationality 2016” à trouver sur la site www.feif.org -> sport -> documents.
Si les réglements sont changer chez le FEIF. L’association reprend cette changement automatiquement

Laatste nieuwsLoguit/in

U dient in te loggen met uw gegevens

Bedankt voor het bezoek.

Wie zoekt...