MEM 2024

Selectieprocedure MEM 2024

Van 15 tot 18 augustus 2024 vind in St. Radegund (Oostenrijk) de Midden-Europese Kampioenschappen (MEM) plaats. Hiervoor kunnen wij voor België ook een aantal selecties uitzenden. In principe worden alle A- en B sport proeven uitgeschreven, en er word gereden in 2 leeftijdsklassen: Volwassenen, en Young Riders (16 tot 21 jaar).

Om als ruiter in aanmerking te komen om door het BSIJP uitgezonden te worden dient men aan enkele voorwaarden te voldoen:

  • Het huidige en voorgaande jaar lid te zijn van het BSIJP, in dit geval 2023 en 2024.
  • Te beschikken over de Belgische nationaliteit, of minstens 2 jaar woonachtig te zijn in België.
  • Het paard dient correct ingeschreven te zijn in een officieel erkend stamboek en geregistreerd zijn in World Fengur.
  • Het paard dient in orde te zijn met alle medische vereisten van de FEIF.
  • De ruiter dient zich te houden aan alle reglementen van de FEIF/BSIJP die hierop van toepassing zijn.

Selectie

Om daadwerkelijk geselecteerd te worden dienen de volgende selectienormen behaald te worden. Deze normen moeten gereden worden op World Ranking wedstrijden, verder is de keuze vrij. Enkel het Belgisch Kampioenschap is een verplichte wedstrijd voor de ruiters van ovaalbaanproeven, voor de ruiters van de telgangonderdelen is dit de pinksterwedstrijd van wedstrijden Wortel, indien om welke reden dan ook, hieraan niet deelgenomen kan worden, dient dit vooraf gemeld en goedgekeurd te worden door het bestuur van het BSIJP. Deze norm moet 1x gereden worden, en alle punten van 2023 en 2024 tellen mee, indien deze vermeld zijn in de World ranking databank. Deze normen zijn gedeeltelijk door de FEIF zelf opgesteld.
Enkel punten van selecties tellen mee, punten van finales tellen niet mee. Enkel proeven waarvoor de norm behaald is kunnen gestart worden.

Lees hier het volledige document.