FEIF evenementen

Voorwaarden voor een deelname aan wedstrijden georganiseerd door de FEIF (WK/ MEM)
  • Lid zijn van het BSIJPvzw/SBClasbl aaneensluitend gedurende het voorgaande en het lopende jaar.
  • In bezit zijn van de Belgische nationaliteit of ten minste 2 jaar onafgebroken woonachtig zijn in België tot heden.
  • Voor de jeugd geldt de beperking in de leeftijdscategorieën zoals bepaald door Feif.
  • Voor hen die geen 16 jaar zijn geldt dat zij minstens jeugdlid zijn bij het BSIJPvzw/SBClasbl. Ook hier geldt dat dit gedurende het voorgaande en het lopende jaar aaneensluitend dient te zijn. Voor wie 16 of ouder is kan de persoon zelf lid worden.
  • Verder volgen wij de richtlijnen van het Feif zelf, te vinden in de “Feif rules and regulations 2016” onder S.6.7.3.1 “Eligible riders”. Dit word ook verder verduidelijkt in de “clarification of rider nationality 2016” Te vinden op www.feif.org -> sport -> documents. Indien deze reglementen door de feif zelf gewijzigd worden, nemen wij automatisch de nieuwste versie hiervan over.

 

Kandidaten dienen zich aan te melden bij het bestuur via info@bsijp.be, de data voor 2018 worden nog bekend gemaakt

De selectienormen die minimum gereden moeten worden blijven dezelfde als in 2015, dit wil zeggen:
T1: 6.5
T2: 6.5
V1: 6.5
F1: 6.3
PP1: 6.0
P1: max 24sec.
P2: max 8.3sec.
Voor de jeugd gelden in de gangen/tolt proeven deze normen – 0.5

Verdere info en een volledig selectiereglement volgt later.