Kalender

Onze statuten


Statuten

goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2011 en verschenen als bijlage in het Staatsblad van xx/xx/2011 (verschijningsnummer )

download

 
Reglement interne orde

samengaand met bovenvermelde statuten

download


Klachtenreglement

Wie klachten of opmerkingen heeft kan best contact opnemen met het bestuur. Wie er dan nog niet uitgeraakt kan een beroep doen op onderhavig klachtenreglement zoals goed gekeurd op de ALV 2001.

download

Laatste nieuwsWie zoekt...