Kalender

Taken van het bestuur

De administratie van het stamboek is veelomvattend.

Ze omvat naast de algemene taken ook meer gerichte taken

mail naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

dringende telefoons voor het stamboeksecretariaat: 0491 59 41 36

Voorzitter

Contact :

in functie ; Frans Van Beeck

 • De voorzitter is het gezicht van de vzw naar externe contacten zoals FEIF, andere stamboeken, gerelateerde organisaties, leden, …
 • Zijn functie bevat PR-voeren en  de vzw vertegenwoordigen op evenementen.
 • En ook het waken over de goede werking van de vzw en de andere bestuursleden.
 • De voorzitter is de “aanvoerder” van het bestuur.

Secretaris

Contact :

in functie : Bert Collet

 • Het secretariaat is de eerste lijnshulp voor wie zich tot het bestuur richt. Hier wordt reeds indien mogelijk op je vragen geantwoord.
 • Ook wanneer je vraag door het bestuur zelf dient beantwoord zal het secretariaat je dat doorsturen. Tevens maakt de secretarias de verslagen  van de bestuursVergaderingen (BV) en de Algemene Ledenvergadering (ALV of BALV)
 • Van hieruit worden de meer algemene contacten onderhouden met diverse instanties.
 • Wil je een vergadering bijwonen, een punt op de agenda zetten? Dit kan via het secretariaat.
 • De AS staat in voor de goede interne werking van de vzw (daar waar de voorzitter vooral het externe gezicht is). De AS neemt die taken op zich die niet tot een specifieke functie binnen het bestuur vallen zoals daar zijn: het organiseren van BV en ALV (locatie, agenda, verslagen), statuutwijzigingen, officiële mededelingen, verzekeringen, archivering correspondentie, …

De AS is eveneens het centrale contactpunt voor leden of buitenstaanders die in contact willen komen met het bestuur. De AS ontvangt de vragen een delegeert ze door naar het verantwoordelijk bestuurslid in kwestie.

Penningmeester

Contact :De Coninck Veerle 0491 59 41 36

 • Controle van de uitgaven en de inkomsten van de vzw , bijhouden kasboek (+ verificatie en contact met verificateur)
 • Opvolgen inkomende betalingen ( in samenwerking met stamboeksecretaris en Gaedingur-redactie).
 • Betalen van rekeningen en goedgekeurde onkosten
 • Bijhouden ledenlijst
 • Opmaken financiële verslagen en ramingen jaarverslag
 • Belastingsaangifte
 • Financiënraadgever binnen de vzw

Stamboeksecretariaat

Contact : De Coninck Veerle 0491 59 41 36

 • aangetekende zendingen ophalen en versturen
 • encoderingen paarden in de nationale database
 • aanpassen en/of inschrijving in de BSIJP vzw database
 • transfert doorgeven vanuit België verkochte paarden
 • transfert aanvragen voor in België staande paarden
  ingeving veulengeboortes in de drie databases + opmaken van paspoorten
 • betalingsverkeer van leden i.v.m. inschrijvingen/aanpassingen in de drie databasen
 • verzamelen van haarwortelstalen voor DNA + DNA rapporten aanvragen bij LVH
 • DNA ingave in Worldfengur
 • foto's verwerken met fotoshop en ingave in Wordfengur +spatcontrole ingeven in WF
 • controleren van stalnamen en advies geven
 • contacten met buitenlandse registreerders
 • contacten met Vlaco/DIP
 • dekcertificaten uitgeven en noteren en in WF inbrengen

Fokcommissaris

 in functie : Bert Collet

Deze persoon is het contactpunt voor hengsthouders (vragen ivm fok, begeleiden jonge fokkers)

 • verantwoordelijk voor het organiseren van een jaarlijkse, nationale keuring
 • verantwoordelijk voor het inrichten van fokjury opleidingen
 • verantwoordelijk voor de organisatie van een WK deelname voor wat betreft fok
 • voorstel tot selectie van  fokjuryleden en het opvolgen van de procedures.
 • contact houden met de fokjuryleden
 • opvolgen en contact houden met fokjuryleden, hengstenhouder, beginnende fokkers, … : informatie overdracht
 • aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties (FEIF, andere stamboeken) voor wat betreft zijn deelgebied.
 • opvolgen FEIF richtlijnen
 • de fokreglementen en keuringsreglementen up-to-date houden en /of opstellen
 • verantwoordelijk voor het uitreiken van dekboeken
 • het bijhorende contact met de leden/ aanvragers in kwestie.
 • Websitebeheer

  contact : Frans Van Beeck

  De website wordt beheerd door het stamboek zelf.

   • Onze webmaster onderhoudt de site. Dit is natuurlijk geen garantie dat alles foutloos verloopt.
   • Indien u een opmerking hebt dan ontvangen we deze graag.
   • Wat het ook weze, typfouten, gebroken links of zaken die interessant zijn om toe te voegen. Meld het alstublieft.
   • Hierbij helpt u ons de website beter te maken voor iedereen.

  Sport

  Contact: bestuur

   • organisatie nationaal wedstrijd gebeuren + het ondersteunen, informeren en stimuleren van verenigingen en ruiters
    organisatie rekenkamer
    opstellen en up-to-date houden van sportreglement, selectievoorwaarden WK, wedstrijdvoorschriften.
    organisatie opleiding tot sportjurylid

    • voorstel tot selectie van  + contact houden met sportjuryleden
    • communicatie naar het nationale en internationale sportmilieu
    • samenstellen en opvolgen van WK equipe
    • promotie en uitbreiding van sportevenementen ( clubs, terreinen,  trainingskampen, …)
     • opvolgen FEIF richtlijnen
     • aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties (FEIF, andere stamboeken) voor wat betreft zijn deelgebied.

  Recreatie

  Contact: bestuur

  • organiseren en centraliseren van wandelingen +het ondersteunen en stimuleren van dergelijke initiatieven door buitenstaanders (verenigingen, privé-personen)
  • contacten leggen met organisaties, toeristische diensten en geïnteresseerden
  • organisatie van stands en demonstraties op beurzen e.d.
  • organisatie en opvolging van een promoteam
  • organisatie van het IJslandertreffen

  Jeugd

  Contact:

  • organisatie van jeugdwerking door middel van informatie overdracht naar leden, organiseren van jeugdkampen en andere activiteiten + het ondersteunen en stimuleren van gelijkaardige initiatieven.
  • organisatie deelname Youth Cup en Youth Camp ( voorwaarden, samenstellen equipe, contact FEIF)
  • aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties (FEIF, andere stamboeken) voor wat betreft zijn deelgebied.
  • uitwerken en begeleiden van een jeugd-sportwerking in samenwerking met de sport commissaris.

  Redactie Gaedingur

  Contact:

  Verantwoordelijke : Frans Van Beeck

  samenstelling van het ledenblad (lay-out +inhoud)

  • in samenwerking met de penningmeester voor wat betreft advertenties.
  • Publiceren en versturen van het ledenblad.

  Laatste nieuws

  

  Wie zoekt...