Kalender

Selektieprocedure wk 2017 Nederland

-       Er wordt voor elke proef een selectiedrempel vastgesteld, deze drempel is het streefdoel.

-       Indien er meerdere ruiters voor 1 proef meegaan telt de hoogste gemiddelde score van de hoogste behaalde punten op 2 selectiewedstrijden.

Keuzes:

Proeven                                     Minimumdrempel                                   Selectiedrempel

PP1                                                      6.0                                                       6.4

P1                                                    max. 24s                                                max23s

P2                                                    max. 8.3s                                               max8.0s

T1                                                        6.5                                                       6.8

T2                                                        6.5                                                       6.8

V1                                                        6.5                                                       6.8

F1                                                        6.3                                                       6.5

-       Voor de jeugd in de gangen- en töltproeven is elke drempel -0.5 punten.

-       Enkel de combinaties die voldoen aan de minimumdrempel kunnen deze proef rijden op het Wk. Hierop kunnen geen uitzonderingen gemaakt            worden.

2.Selectiewedstrijden:

-       Er zijn 2 verplichte wedstrijden:
Het BK te Bornem op 13 en 14 mei 2017.
De wedstrijd in Wortel op 30 juni en 1 en 2 juli 2017.

-       Er worden geen andere selectiewedstrijden verplicht, hierin heeft de ruiter vrije keuze, doch is het verplicht om zijn/haar resultaten binnen de week na de betreffende wedstrijd mede te delen aan de chef d’equipe en de sportcommissaris.

-       De selectiewedstrijden moeten wel World Ranking wedstrijden zijn om mee te kunnen tellen.

-       Er dient minstens 1 finale gereden te worden tijdens het WK jaar. (indien finaleplaats bereikt is)

-       Het WK team wordt bekend gemaakt 10juli. De beslissing over wie er gaat gebeurt door de sportcommissaris in samenspraak met de chef d’equipe, en dit afhankelijk van de behaalde resultaten en vorm. Dit zal ook voorgelegd worden aan het bestuur van het BSIJPvzw/SBCIasbl.

3.Samenstelling Equipe:

-       De combinatie ruiter-paard die de selectiedrempel minstens 2 keer haalt, of overstijgt komt in aanmerking voor de equipe. De combinaties met de hoogste score vormen de equipe.

-       De equipe kan bestaan uit 8 ruiters (7 ruiters + 1 reserve) of uit 13 ruiters (7 ruiters + 1 reserve + 5 Young Riders) (dit onder voorbehoud van FEIF wijzigingen).

-    De ruiters kunnen zich met meerdere paarden kandidaat stellen. Elke ruiter in de equipe kan maar met 1 paard lid zijn van de equipe, met uitzondering voor de reserve combinatie. Per combinatie kan men zich voor meerdere proeven selecteren en plaatsen.

-       Na aanvang van het WK kan een ruiter/paard combinatie niet meer veranderd worden. Uitgezonderd wanneer de reserve is ingeschakeld volgens de regels.

-       Indien een ruiter of paard ziek of gewond is, mag deze ruiter en/of een andere ruiter en/of paard het al eerder gestarte paard vervangen, indien deze combinatie de nodige punten behaald heeft. Dit is toegestaan tot één uur voor de start van de proef en alleen na een attest van een dokter/dierenarts en alleen na goedkeuring van het hoofd van de jury. Deze vervanging is alleen toegestaan als de originele ruiter en/of paard nog geen andere proef gestart is. (FIPO)

-       De reserve combinatie mag zich selecteren in zijn eigen onderdelen. Indien deze verschillend is als deze van de originele combinatie, start de reserve combinatie als eerste in de proef.

-       In geval ex-eaquo voor de laatste beschikbare plaats, wordt er door loting bepaald welke ruiter doorgaat.

4.Voorwaarden ruiter:

-       Elke ruiter dient conform het reglement voor vertegenwoordiging van België op FEIF evenementen:

-       De ruiter moet lid zijn van het BSIJPvzw/SBCIasbl het voorgaande en lopende jaar, in dit geval 2016 en 2017.

-       De ruiter moet de Belgische nationaliteit hebben of minimum 2 jaar in België gedomicilieerd zijn. (zie FIPO)

-       De ruiter verklaart zich akkoord met de gedragscode voor het WK zoals in het BSR.

-       De ruiters dienen zich te houden aan alle reglementen van de FEI/FEIF/BSIJPvzw die hierop van toepassing zijn.

-       Jeugdruiters zijn ruiters tussen 16 en 21 jaar. Of 16 jaar worden in het kalenderjaar van het WK.

-       De andere ruiters moeten 21 jaar of ouder zijn.

5.Voorwaarden paard:

-       Het paard moet ingeschreven zijn in een officieel erkend stamboek, en geregistreerd zijn in WorldFengur.

-       Het paard moet minstens 6 jaar oud zijn of ouder in het kalenderjaar van het WK.

-       De paarden dienen te voldoen aan de medische vereisten opgelegd door de FEI, FEIF & BSIJPvzw.

6.Belangrijke datums:

  •       Voor 1 februari 2017 = schriftelijk binnensturen bij BSIJPvzw/SBCIasbl: kandidaat ruiter
  •       Voor 1 mei 2017 = schriftelijk binnensturen medische gegevens van de kandidaat paarden bij BSIJP vzw/SBCI asbl
  •       10 juli 2017. Datum bekendmaking WK team.

-       4 weken voor aanvang van het WK dienen de combinaties te worden meegedeeld aan de WK-organisatie door de chef d’equipe.

-       Deze datums zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de organisatie van het WK zelf. Indien hier iets aan zou veranderen worden alle ruiters       zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

7.Algemeen:

-       Aan de hand van regelmatige mailings worden mogelijke deelnemers op de hoogte gebracht van de te vervullen formaliteiten.

-       Indien er na publicatie van dit reglement nog iets verandert van regels of datums door de organisatie of door de FEIF, zullen alle ruiters hiervan op    de hoogte gesteld worden.

-       Er is geen budget voorzien van het BSIJPvzw/SBCIasbl dit WK. Gelden/goederen zullen verworven moeten worden door sponsoring.

-       Alle communicatie met de sportcommissaris en bijgevolg ook het BSIJPvzw/SBCIasbl dient te gebeuren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de sportcommissaris, en het ganse bestuur van het BSIJP vzw/SBCI asbl

Frans Goetschalckx

Laatste nieuwsLoguit/in

U dient in te loggen met uw gegevens

Bedankt voor het bezoek.

Wie zoekt...